Το Γραφείο

alexiou

 

Με την εμπειρία που χαρακτηρίζει η τριακονταετής και πλέον παρουσία της εταιρείας μας στον χώρο της οικονομίας, σας παρέχουμε υπεύθυνα υπηρεσίες όπως:

  • Λογιστική & Φοροτεχνική παρακολούθηση επιχειρήσεων.
  • Ενημέρωση & τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας, μηχανογραφικά σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
  • Σύνταξη, επεξεργασία & υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. - Φ.Μ.Υ. - Εισοδήματος - Φ.Μ.Α.Π. κτλ.
  • Σύνταξη, επεξεργασία & υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών & προγραμμάτων εργασίας.
  • Έγκαιρη πρόβλεψη & ενημέρωση για τις τρέχουσες φορολογικές & λοιπές υποχρεώσεις (Φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α., Ι.Κ.Α. κτλ.)
  • Παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Ανάλυση & συμβουλές για την περαιτέρω πορεία & βελτίωση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης.